Uw nieuwbouwhuis

Als u een nieuwbouwhuis wilt, met een eigen individuele signatuur, waar uw wensen optimaal in tot uiting komen en u vindt dat niet bij bouwbedrijven en/of projectontwikkelaars, dan is er de optie om een architect in de arm te nemen.

Wat doet Bucking Architecten

Het is simpel, als architect ontwerp ik veelal individuele woningen. Ik laat mij daarbij leiden door de wensen van de opdrachtgever en gebruik mijn creativiteit om deze wensen te realiseren in het ontwerp waarbij ik focus op goed design.

Wat doet een architect

Eén van de belangrijke taken van de architect is het maken van een voor u passend ontwerp wat tevens voldoet aan de geldende welstands- en bestemmingsplaneisen. Lukt dat, dan wordt dat ontwerp bouwkundig uitgewerkt zodat het geschikt is voor het aanvragen van de bouwvergunning.

Keuze van de architect

Zoek een architect wiens werk bevalt. Architecten hebben doorgaans een bepaalde stijl en/of visie. Op basis hiervan kunt u een eerste keuze maken. Een nadere kennismaking is raadzaam om te kijken of het ‘klikt’.

Architecten zijn veelal primair vormgevers, ze geven vorm aan ruimtes en gebouwen.  Bevalt hun werk, dan is de kans reëel dat ze met een voor u passend ontwerp komen.

Heeft u zelf  ideeën? Zoek een architect die bij uw ideeën past. Hij of zij zal in dat geval waarschijnlijk in staat zijn om op uw ideeën af te stemmen en deze te vertalen in een uitvoerbaar bouwkundig ontwerp.

Het ontwerp

Het ontwerp is het resultaat van een ontwerpproces, het begint veelal met een leeg blad, er zijn wensen, eisen en ideeën, er wordt gewikt en gewogen, er worden keuzes gemaakt, de uiteindelijk gekozen oplossing is het plan wat u graag gerealiseerd wilt zien en voldoet aan de gemeentelijke en overheidseisen.

Mijn ontwerpen maak en presenteer ik in een 3D computermodel en 2- en 3D tekeningen. Samen geeft dit een prima beeld van het plan, zowel van binnen als buiten. Het laat vorm, schaal en afmeting, sfeer, materialen, kleuren, texturen en inrichting zien. Hiermee wordt duidelijk of het plan bevalt.  

De bouwvergunning

Voor dat u gaat bouwen heeft u een bouwvergunning nodig. Hiervoor moet een bouwaanvraag worden ingediend bij de overheid. Voor de bouwaanvraag is een  aantal ‘indieningsvereisten’ nodig. Dit zijn verschillende soorten documenten.  

De overheid wil toetsen of uw plan aan alle geldende bouwkundige, technische en overige eisen voldoet. Denk aan: woonfunctie, toetsing bruikbaarheid, daglicht, ventilatie, energie- en milieuprestatie. Verder de al eerder genoemde eisen aan welstand en bestemmingsplan. Voor deze toetsing zijn ontwerptekeningen, bouwtekeningen, constructietekeningen, berekeningen en diverse andere documenten vereist. Op de site van de overheid kunt u vinden wat deze indieningsvereisten zijn per project. Is de bouwaanvraag ingediend en de bouwvergunning verleend, dan kan de bouw doorgang vinden.

De bouwkosten

De kosten van het bouwen van een nieuwe woning kunnen erg uiteen lopen. Er zijn al kleine geprefabriceerde woningen te koop voor onder €100.000. Maar de bouwkosten kunnen ook vele malen hoger zijn. Bepalende factoren voor de m3 prijs zijn o.a.: basis of luxe (afwerking, technologie), het aantal m3 (de grootte), de bouwmethode, de aannemer (verschil in offertes). De prijzen per m3 voor vrijstaande woningen (luxe bouw) liggen tussen €600 en €800.

Kavelkosten

Naast bouwkosten zijn er tevens de kosten voor de aanschaf van een bouwkavel.

De bijkomende kosten

Daarnaast zijn er de bijkomende kosten. Denk aan: hypotheek, advieskosten (architect, constructeur en overige adviseurs), diverse aansluitingen (bijvoorbeeld riool), bouwleges, bodemonderzoek, diversen, onvoorzien.

Kosten Bucking Architecten

Onze kosten worden bepaald door de te verrichten werkzaamheden. Voor een enkele schets of idee is het bedrag anders dan voor een volledig getekend ruimtelijk ontwerp op basis van uw wensen. Ook de wensen en eisen van de gemeente kunnen invloed hebben op de kosten. Een andere belangrijke kostenpost is het werk wat nodig is bij de aanvraag van een bouwvergunning, het vervaardigen van de 'indieningsvereisten'. Dit betreft een kostenpost die er altijd is, ofwel door de architect, de aannemer of een bouwkundig tekenbureau. Kortom, onze kosten hangen af van uw vraag. U krijgt voor aanvang van de werkzaamheden altijd een opgave van de kosten betreffende de werkzaamheden die u door ons wilt laten verrichten en de daarmee samenhangende voorwaarden en condities.